Externalització, manipulats i Serveis
Serveis per la seva empresa que complementen l’activitat principal i formen part del procés productiu. Persones que fiquem al vostre servei amb les tasques prèviament consensuades per oferir un servei de qualitat. Entre altres podem anomenar: empreses agroalimentàries, industrials, serveis, etc.

Disposem de personal d’emergència per a cobrir qualsevol incidència que sorgeixi. Així com un telèfon 24 hores per resoldre alguna alteració del servei, ja sigui del personal com del client.

Característiques sels serveis que oferim
 
  • Disposició de personal 24 hores, els 365 dies l’any.
  • Supervisió i seguiment del treball realitzat.
  • Control de Qualitat.
  • Cobertura de suplències en casos de baixa, vacances, emergències, etc.
  • Substitució del treballador si el client no el considera apte.
  • Compliment de la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Uniformes EPI’s del personal.
  • Formació dels treballadors en el lloc de treball.
 
Metodologia
Com treballem

Hem creat una metodologia de treball que ens permet identificar i visualitzar en cinc passos per la contractació de cada servei. La segmentació d’aquest procés ajuda al client a visualitzar cada pas i aclarir possibles dubtes o incerteses.
 
Contacte inicial
Proposem una reunió amb el responsable del servei en qüestió.
Es recullen els requeriments
Identifiquem les necessitats, enumerem i definim les tasques.
Es proposa el servei i els costos
Una vegada definit i consensuat us fem la proposta.
Es gestiona la documentació
Si és acceptada preparem el contracte concret d’aquest servei.
S’avalua i es controla la qualitat
Avaluem la feina i lliurem un informe amb la periodicitat pactada.