Som una agència de col·locació
 
L’ Agència de Col·locació ServiAspid està acreditada per la Generalitat de Catalunya amb número nº 0900000085, i autoritzada pel Servicio Empleo Público Estatal, complint amb els estàndards de qualitat establerts per aquests organismes, i oferint amb gratuïtat els serveis als nostres clients en quant a intermediació laboral es refereix.

Comptem amb més de 15 anys d’experiència en la orientació laboral, capacitació i selecció de persones. L’experiència acumulada en aquests anys, ens permet dur a terme processos de selecció d'aspirants de forma eficaç i especialitzada.

Realitzem els nostres processos de selecció amb rigurositat, confidencialitat i basant-nos amb una metodologia pròpia de selecció per competències.

Comptem amb diversos processos de reclutament i delegacions repartides per tota la província, així com xarxes de col·laboració nacionals, que ens permeten poder comptar en l’ actualitat amb una borsa de més de 1.000 sol·licitants locals, de diversos perfils professionals. I amb cobertura d’ àmbit nacional.


 


SERVEIS
 
Selecció de persones 
 
A ServiAspid afrontem la dualitat del procés, sol·licitant/empresa amb itineraris individualitzats que garanteixen la coneixença del perfil professional i competencial del candidat o candidata i les necessitats, particularitats i valors de l’empresa a l’ hora de cobrir la vacant. Aquest coneixement previ ens ajuda a ser altament eficients a l’ hora de proposar els aspirants més adients a cada oferta.

 L’ experiència ens diu que quan sorgeix una vacant, la necessitat per cobrir-la és imminent en el 80% dels casos, és per això que ens marquem marges de resposta d’ entre 48 i 72 hores …

El nostre objectiu és que la empresa incorpori a  la persona més adient per al lloc de treball,  d’ entre un nombre reduït d'aspirants pre-seleccionats.

La selecció prèvia dels aspirants es fa en base a les dades curriculars, competencials i d’ interessos laborals dels candidats/es, aconseguint presentar un nombre reduït de persones que es postulen clarament pel lloc a cobrir, permetent així a l’ empresa tenir en compte altres factors com la integració al projecte, i adequació orientada a la missió i valors de la pròpia empresa. (perfil professional + disponibilitat).

L’ experiència ens diu que quan sorgeix una vacant, la necessitat per cobrir-la es imminent en el 80% dels casos, és per això que ens marquem marges de resposta d’ entre 48 i 72 hores, en funció del perfil requerit a cada projecte empresarial.


  Explica'ns el teu cas



 



Consultoria 
 
Tota empresa, independentment de la seva mida o sector, pot gaudir d’ incentius a la contractació de personal.

Contacta'ns al servei d’assessorament gratuït!!, ens traslladarem a la teva seu o t'atendrem via telefònica, mail, xarxes, etc. per tal d’ estudiar la teva demanda i donar la solució que més encaixi amb les característiques de la teva empresa:

Davant incorporacions de personal, analitzem a mida la millor opció de contractació per a la seva empresa, avaluant les característiques pròpies de l’ empresa, per poder ajustar així les opcions més compatibles al rendiment organitzacional.

Us assessorem en l’acreditació i gestió  de les bonificacions i incentius fiscals segons normativa vigent, en matèria de contractació de personal amb Discapacitat, Incapacitat Laboral i/o Risc d’ Exclusió Social.


 
Durant el darrer any
130
són les empreses que s'han beneficiat de les bonificacions gestionades per ServiAspid


  T'assessorem gratis



 



Capacitació
 
Formació a mida

Des del Centre de Formació de l’agència de col·locació ServiAspid organitzem i impartim formació a mida de les necessitats de cada empresa; S’ofereixen accions formatives a les empreses que necessitin dur a terme millores en la capacitació del seu personal i/o futurs aspirants.

Són cursos adaptats a cada empresa segons les seves necessitats, que faciliten l’aprenentatge de continguts específics propis de cada organització a un grup de persones concretes, afavorint el desenvolupament de competències i actituds necessàries per aconseguir els objectius marcats.
 
  • Adaptem a la vostra mida tots els nostres cursos de formació continuada o bé dissenyem nous cursos que cobreixin les vostres necessitats i expectatives.
  • Analitzem amb vosaltres les vostres necessitats i identifiquem els aspectes estratègics i operatius a desenvolupar.
  • Gestió de tots els aspectes organitzatius de la formació.

Per facilitar l’optimització del crèdit per a la formació disponible a la seva empresa, reduir costos i minimitzar tasques administratives, l’agència de col·locació de ServiAspid compta amb un servei de gestió del crèdit formatiu bonificable a les quotes de la seguretat social.


Pràctiques a empresa

A l’agència de col·locació de ServiAspid es treballa amb diferents programes públics i privats que ofereixen a les empreses la possibilitat d’incorporar al seu equip de treball personal en pràctiques.

Les pràctiques donen l’oportunitat a l’empresa de realitzar nous projectes amb personal sense un vincle laboral i conèixer diferents perfils  per facilitar la selecció en futurs processos de selecció.

A més, l'agència de col·locació assumeix el cost de l’ assegurança que empara a l’alumnat en pràctiques mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques durant la realització de les mateixes.


Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

La introducció de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial és voluntària, però la seva aplicació acaba esdevenint un sistema de gestió integral ja que engloba totes les àrees d’una organització i suposa pràctiques de negoci transparents basades en valors ètics, integrant en les seves activitats tradicionals la preocupació pel medi ambient i la societat.

ServiAspid permet a les empreses col·laborades amb el servei donar visualització a la marca social vinculada a l’empresa de diferents formes,
 
  • Participació a diferents jornades
Serviaspid organitza i participa en múltiples actes i jornades al llarg de l’any. Possibilitem a les empreses col·laboradores de participar-hi, podent aportar els seus coneixements i difonent les seves bones pràctiques. Compartint amb altres empreses i institucions, la seva tasca empresarial, aportant a la marca un valor afegit i donant-lo a conèixer.


  Explica'ns el teu cas



 

Així són els nostres serveis

 A Cost Zero, els nostres principals serveis són subvencionats

 Responsabilitat Social Corporativa, aportem valor afegit a la teva empresa

 Àgils i ràpids, en 48 hores ja tenim la resposta

 On-line, simplificant al màxim les molèsties

 Eficaços, només enviem aspirants amb el perfil requerit

 Treballem amb perfils ajustats


 
.... i així som nosaltres.

 Sense exclusivitat, no importa que treballin amb altres proveïdors

 Espai propi per a entrevistes en les nostres instal·lacions

 Solvència, més de 25 anys d'experiència ens avalen

 La nostra cobertura abasta des de Lleida a tota Espanya

 Tracte personalitzat per adaptar-nos al ritme de la teva empresa