Les empreses dins de la seva importància com agents socials cada cop son més conscients de la repercussió́ de la seva activitat en les persones i en el territori.

La introducció de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial és voluntària, però la seva aplicació acaba esdevenint un sistema de gestió integral ja que engloba totes les àrees d’una organització i suposa pràctiques de negoci transparents basades en valors ètics, integrant en les seves activitats tradicionals la preocupació pel medi ambient i la societat.

ASPID com a organització de l’economia social, ens caracteritzem per una gestió que ja integra en la nostra quotidianitat, valors de responsabilitat social: com la solidaritat, la gestió democràtica i transparent, la participació, implicació en l’entorn i la comunitat. Per aquest motiu, des de ServiAspid ens fixem especialment en els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible:
 
  • Bona salut: garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
  • Igualtat de gènere. Tractament per igual de les persones, sense tenir en compte el seu gènere.
  • Treball digne i creixement econòmic.
  • Reducció de les desigualtats.
  • Acció pel clima, combatre amb mesures d’estalvi d’energètic i l’ús de productes menys químics i amb la generació de menys envasos. Inclusió del es 3 R (Reutilitzar, Reduir i Reciclar) en el funcionament de l’entitat.

Oferim l’oportunitat a les empreses, per a fer aliances que impulsin la seva estratègia de RSE i de compliment d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aconseguint un impacte positiu sobre el nostre entorn i comunitat, i la transmissió de valors socials/ètics als diferents grups estratègics de les empreses.

A través de la col·laboració amb ASPID, la vostra empresa o organització s’implica de forma activa en el desenvolupament social i el respecte dels drets humans, en aquest cas, és una manera de ser socialment responsable i una inversió de futur per a la vostra empresa o organització.

A ASPID, com a entitat sense ànim de lucre i de l’economia social, estem oberts a tota classe de col·laboració que pugui ajudar-nos a millorar la tasca que desenvolupem en benefici de les persones.

Us proposem diferents vies de col·laboració:
 

Fent ús dels serveis d'Integració Laboral

Preselecció de candidatures i assessorament en matèria de LISMI.

Estem a disposició de la vostra empresa per ajudar-vos en el desenvolupament de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa a les vostres organitzacions.

També, per a aquelles empreses i organitzacions que teniu 50 o més treballadors/es, estem al vostre servei per facilitar-vos i acompanyar-vos en l’acompliment de l’obligació legal que fa referència a la inserció laboral de les persones amb discapacitat o mitjançant mesures alternatives.
Consulteu la nostra oferta de serveis aquí.


Consultar més informació

 

Contractant un servei externalitzat

Subscripció d’un contracte de serveis de call center, facilities services i/o outsourcing.


Consultar més informació

 

Fes una donació

Fes un donatiu a favor d’un projecte social, que podràs desgravar (Llei 49/2002), tant econòmic com de materials i cessió de béns i serveis.
 

Participació a diferents jornades

ServiAspid organitza i participa en múltiples actes i jornades al llarg de l’any. Es dóna la possibilitat a les empreses col·laboradores de participar-hi, podent aportar els seus coneixements i bones pràctiques o  a través del patrocini.