Recepció i control d'accessos
Tipus de serveis

En les seves pròpies instal·lacions oferim un gran ventall de serveis de qualitat, especialitzats i adaptats per la seva empresa. Busquem el perfil adequat pel lloc de treball en concret, amb les tasques prèviament enumerades i consultades amb la seva empresa d’acord amb les diferents funcions.

 Recepció i atenció al públic, punts d'informació al visitant

 Funcions administratives i auxiliars

 Atenció telefònica i gestió de centraleta

 Recepció i distribució de correu, missatgeria i/o paqueteria

 Atenció i preparació de sales

 Control de pàrquings

 Consergeria i custòdia de claus

 Registre i digitalització de documents
 
Neteja
Tipus de serveis

Serveis de neteja en general: Oferim aquests serveis amb el perfil adequat pel lloc de treball, definint tasques, espais i freqüències per donar un servei de qualitat.

 Neteja general d’oficines, escoles, grans instal·lacions, comunitats de veïns, pàrquings, residències, etc.

 Tractaments de superfícies (vidres, abrillantats…)

 Neteges puntuals a fons i primeres neteges.

 Neteja tècnica especialitzada
 
Metodologia
Com treballem

Hem creat una metodologia de treball que ens permet identificar i visualitzar en cinc passos per la contractació de cada servei. La segmentació d’aquest procés ajuda al client a visualitzar cada pas i aclarir possibles dubtes o incerteses.
 
Contacte inicial
Proposem una reunió amb el responsable del servei en qüestió.
Es recullen els requeriments
Identifiquem les necessitats, enumerem i definim les tasques.
Es proposa el servei i els costos
Una vegada definit i consensuat us fem la proposta.
Es gestiona la documentació
Si és acceptada preparem el contracte concret d’aquest servei.
S’avalua i es controla la qualitat
Avaluem la feina i lliurem un informe amb la periodicitat pactada.


Serviaspid designarà la figura de “Supervisor del Servei”, persona que serà interlocutora del personal del CET i la seva empresa. Aquesta, gestionarà la informació entre el client i Serviaspid per tal que el servei es presti de la forma més adequada possible.

Disposem de personal d’emergència per a cobrir qualsevol incidència que sorgeixi. Així com un telèfon 24 hores per solucionar alguna alteració del servei, ja sigui del personal com del client.

Per realitzar aquest servei oferim:
 
  • Disposició de personal 24 hores, els 365 dies de l’any.
  • Supervisió i seguiment del treball realitzat.
  • Control de Qualitat.
  • Cobertura de suplències en casos de baixa, vacances, emergències, etc.
  • Substitució del treballador si el client no el considera apte.
  • Compliment de la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Uniformes EPI’s del personal.
  • Formació dels treballadors en el lloc de treball.